divendres, 18 d’abril de 2008

Valoració d'una crítica: què opina Alfred Badia de K.L.Reich

Alfred Badia

"Novel·la que patentiza l'autenticitat d'una experiència, novel·la-reportatge per damunt de tot, l'art i la mesura de l'autor de seguida la salven de l'atractiu impur del tema. El poder narratiu de J. Amat-Piniella -indubtablement superior al descriptiu- d'una claredat fluïda i morosa, d'una senzillesa eficaç i directa, guanya ben aviat la partida als monstres". (1963)

"L'autor no estalvia -la brutalitat d'aquella situació no li permetria de fer-ho- la realitat de tants horrors. Però no sabem quina mena de pudor intel·lectual li permet de dissoldre-la pacientment en el transcurs de la vida, en el clarobscur oscil·lant dels dies. Un amor profund a tot el que és humà, una moderació emotiva sens dubte temperamental, semblen ajudar-lo. Però també el seu concepte del que li pertoca d'ésser l'ètica d'un narrador de fets semblants i la plena possessió del seu art de novel·lista. Que el resultat en sigui una obra d'una autenticitat i d'un valor poc comuns, ens sembla, lapidàriament, la qualificació unànime que tots els qui la llegiran se sentiran inclinats a atorgar-li". (1964)

"(Amat-Piniella) era un bon novel·lista, i li sortí una novel·la que gosaria considerar com a una de les més importants que s'han escrit en català aquests darrers cinquanta anys". (1974)

Aquest crític fa una valoració de la novel·la prou positiva. Afirma que és una novel·la reportatge molt eficaç i directa. Lloa la manera com Amat-Piniella tracta el tema, com tracta la brutalitat del tema, les sensacions humanes, i en general, el gran aconseguiment de l'autor per tracar un tema tan delicat com aquest.

Pel que fa a la meva opinió estic bastant d'acord amb aquest crític. Crec que el tractament que ha fet Amat-Piniella del tema del nazisme amb la novel·la és prou encertat, la manera com narra els fets, la manera com diu les coses tal com són, sense evitar les "barbaritats", fent d'un tema com aquest una novel·la atractiva i realment bona, donant una visió des de tots els angles d'una situació que realment es visqué no fa pas tant.