dissabte, 19 d’abril de 2008

Tapa K.L Reich


Aquesta és la meva portada de la novel.la K.L Reich de Joaquim Amat-Piniella. He il.lustrat la porada amb dues imatges de caps de concentració, que és del tema ens parla. Crec que la primera imatge reflecteix molt bé les condicions humanes en el camp, el fet que tots havien de estar depilats i rapats, i els seus cosos representen molt bé aquesta fam vigent durant tots els dies. A sota he posat una altre imatge sobre un cap de concentració, ons es veuen més o menys com eren, i també es veuen il.lustrats els dormitoris i les balles per no escapar-se del camp. He intentat reflectir de la millor manera possible el tema del llibre amb aquestes dues imatges mostrant les dures condicions en el camp.