dimarts, 8 d’abril de 2008

Fitxa de la pàgina web


Es tracta de la pàgina web www.xtec.cat/recursos/catala/croniques/index.htm

Com podem obsevar, la web té com a títol Les quatre grans cròniques medievals catalanes.

En l'inici de la pàgina web, trobem al mig una imatge d'un cavaller medieval, i a cada banda de la fotografía, els apartats en els que es divideix la pàgina:

- Crònica de Jaume I: Explica la crònica de Jaume I, i després parla sobre el llibre dels feits del rei en Jaume, on trobem : -Finalital de la crònica
- Jaume I a través del Llibre dels feits
- Característiques de la crònica
- Alguns dels moments més importants del llibre dels feits

- Crònica de Bernat Desclot: Explica la crònica de Bernat Desclot i el Llibre del Rey en Pere d'Aragó e dels seus antecessors passats, on trobem: - La crònica
- Característiques de la Crònica
- El protagonista: Pere II el Gran

- Crònica de Ramon Muntaner: Explica Ramon Muntaner i la seva vida a través de la seva crònica. Tot seguit, la Crònica, on trobem: - Finalitat de la Crònica
- Característiques de la Crònica
- Altres moments importants de la Crònica


- Crònica de Pere el Cerimoniós: Explica la vida de'n Pere III el Cerimoniós, i tot seguit, la crònica, on trobem: - Finalitat de la Crònica
- Autoria
- Pere el Cerimoniós a través de la Crònica
- Alguns dels moments més importants de la CrònicaCom veiem, el tema de la pàgina és la vida i la crònica dels diferents autors.

A sota trobem els següents apartats:

- Índex


- Introducció: Amb l'explicació de la historiografía de les quatre cròniques


- El món occidental als segles XIII i XIV: -Europa - La Mediterrània - La Península Ibèrica - Societat (Amb l'ajuda de mapes i fotografíes)


- La corona d'Aragó als segles XIII i XIV: - L'expansió mediterrània
- El comerç
- El regne d'Aragó i el regne de Mallorca
- Societat
(Amb un mapa i una taula)


- Bibliografía:

Jaume I, Crònica o Llibre dels feits, Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.86.

Bernat Desclot, Crònica, Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.76.

Ramon Muntaner, Crònica, I, Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.19.

Ramon Muntaner, Crònica, II, Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm. 20.

Pere III el Cerimoniós, Crònica, Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.113.

Jaume I, Llibre dels fets, versió a cura de Josep M. Pujol, Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Bernat Desclot, Crònica, versió a cura d'Anna Cortadellas, Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Ramon Muntaner, Crònica, versió a cura de Coia Cabré, Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Pere III, Crònica, versió a cura d'Anna Cortadellas, Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Martí de Riquer, A. Comas, Història de la Literatura catalana, volum I, Ed. Ariel.

Ferran Soldevila, Jaume I. Pere el Gran, Ed. Vicens Vives, col. Història de Catalunya.
Biografies catalanes, volum 6.

J.E. Martínez i Ferrando, S. Sobrequés, E. Bagué, Els descendents de Pere el Gran, Ed. Vicens Vives, col. Història de Catalunya. Biografies catalanes, volum 7.

R. Tasis i Marca, Pere el Cerimoniós i els seus fills, Ed. Vicens Vives, col. Història de Catalunya. Biografies catalanes, volum 8.

Diccionari biogràfic
, Albertí Editor.

Josep M. Salrach, E. Duran, Història dels Països Catalans, Volums I i II, Edhasa.

Història de la cultura catalana, L'esplendor medieval (segles XI-XV), Edicions 62.


Gran Enciclopèdia Catalana.
- Crèdits

© Disseny i edició:
Ramon Salvo Torres i Elena Vicioso Martínez, 2004

© Selecció i elaboració del material:
Ramon Salvo Torres i Elena Vicioso Martínez, 2004

© Cronologia i mapes:
Ramon Salvo Torres i Elena Vicioso Martínez, 2004

La reproducció dels textos, les imatges i els àudios d'aquestes pàgines web s'acull a l'article 32 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE número 97, de 22 d'abril), el text del qual diu:

És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o analògic, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió es faci a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només podrà dur-se a terme amb finalitats docents o d'investigació, en la mesura justificada pel fi d'aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada.

Bibliografía: http://www.xtec.cat/recursos/catala/croniques/bibliografia.htm