diumenge, 17 de febrer del 2008

Llibre Blanc-Policromi-Tríptic (Víctor Català)

Llibre Blanc-Policromi-Tríptic és una obra de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert.
El Llibre Blanc el publicà l'Editorial Il·lustració Catalana, a Barcelona, l'any 1905.
D'aquesta obra de la famosa autora de Solitud, publicada el mateix any que el Llibre Blanc, cal destacar-ne el poema "L'ungit".

"L'ungit"
Du el cap com un barder; sota les celles
lluu una espurna en un cau entenebrit,
i d'alt a baix, lo pit,
pel trau d'un pellingot esqueixalat
va ensenyant lliurement al sol i al vent,
com un tros de penyal,
que s'ha anat endurint serenament.
Lo gran garrot al puny,
al llavi sec un mot de prec o un gruny
-segons l'humor o el lloc-,
va endavant, ni apressat ni poc a poc,
com si no l'empenyés cap fantasia,
ni tingués por d'errar-se de camí...
i a son pas va collint, de nit i dia,
l'almoina generosa o exigida
-lo fruit santament trist,
de l'humana feblesa-.

No té Déu, ni té pàtria, ni té llar...
no té res del que tenen altres homes,
i amb tot, ell viu feliç.
Ell viu feliç i sol,
com una estranya planta sens arrel,
sens baf de terra ni neguit de cel.
I el món li fa un acatament
somrient amb basarda,
com si passés quelcom omnipotent
i sacri enmig dels segles...
quelcom real i fantasiós,
quelcom petit i grandiós,
que no és ben hom i és més que l'hom...
Un ésser lliure!

D'aquest poema en destacaria dos versos que em criden l'atenció, ambdós en el primer paràgraf.
El vers "Du el cap com un barder" es refereix al conjunt dels vegetals llenyosos que componen una bardissa. Així doncs, es pot interpretar que el personatge del poema porta el cap mal pentinat.
Del vers "i d’alt a baix, lo pit, pel trau d’un pellingot esqueixalat" interpreto que parla d'una peça de roba trencada, un "pellingot esqueixalat", roba esparracada.
A trets generals, del poema en destacaria la vivesa descripció, amb una adjectivació força abundant, descrivint des del físic de "l'ésser" fins a la seva manera de viure. Al final, el vers que tanca el poema, destaca per la seva proclamació i la seva contundència: "Un ésser lliure!"