divendres, 28 de març de 2008

Sheila ----------------------Somni-------------------------Desengany.
Aquest sería el meu triangle amorós.
Jo, una persona que somia amb l'impossible, que desitja contes que no existeixen, troba la felicitat en un somni, és a dir de manera personificada, somni sería el meu amor, on podría evair-me de la cruetat d'aquestes décades, de tota l'ambició del segle XXI, dels problemes..
Però, vet aquí que el meu amor, en Somni, s'anamorà de Desengany i fins i tot l'agradà sa germana, la senyoreta Desil·lusió.
El triangle és peculiar, perquè l'unic dels tres membres que el formen, que aconsegueix no enamorar-se es desengany, (per "ella" la felicitat sería algo aixi com no sentir, per no tornar a l'estat principal, per no tornar al desengany,.) Per tant sería l'única que quedaría lliure del triangle.
Per a mi la felicitat és viu a travès del somni, el qual em faría evadir.-me i ser feliç somiant, creant un món ideal, una utopía. Sense desengany enmig, podría ser feliç, arribant a la conclusió de que per mi ser feliç, sería estar en un estat que res em fes mal, on res em portés a desenganyar-me o desil·lusionar-me.

Pot ser que algún dia hi hagi un bon lloc per aquests somnis i el món deixi de ser tan egoista com ho és fins ara.