dilluns, 24 de març de 2008

Cataclisme de Joan Oliver


l'obra de joan oliver anomenada cataclisme es va publicar al 1935, i parla de una paròdia amb una crítica de la burgesia i l'abast més universal de l'obra posterior.

És la seva primera obra teatral important.

No trobo cap fragment de l'obra, només donan informació de la data de publicació, que com ja he nomenat abans era 1935.