divendres, 7 de març de 2008

Pigmalió de George Bernard Shaw

Comença a Londres, a Covent Garden, a la sortida d’una representació al Teatre de l’Òpera. El professor Higgins pren nota dels accents d’un grup de persones que treballen al mercat i, amb una atenció especial, de la manera de parlar de les floristes, Elisa. La trobada amb un amic, el Coronel Pickering, farà una aposta: Serà capaç el professor Higgins de convertir a Elisa, en sis mesos, en una verdadera Lady? Disposada a aconseguir-ho, l’Elisa es traslladarà a la mansió on viuen Higgins, Pickering i una estricte ama de claus. Mentrestant, l’experiment comença amb unes dures lliçons que esgoten a l’Elisa i desesperen a en Higgins. Per fí es fa la llum i amb els seus progresos, en Higgins decideix somètrela a la primera proba, a la casa de la seva mare, Mrs. Higgins. Allà coneix a un jove que es diu Freddy Eynsford Hill.
Higgins accedirà a una nova proba, la Garden Pary. L’èxit és absolut. I l’Elisa es comporta com una aristòcrata. Quan torna a casa, Elisa i Higgins mantenen una violenta discussió que desenllaça amb la fugida d’ella: s’han enamorat i ningú ho vol reconèixer.