dilluns, 17 de març de 2008

La barca d'Amílcar

He trobat de La barca d'Amilcar de Joan Oliver, una miqueta el tema d'aquesta.
La Barca d'Amílcar tracta el fet de les immigracions colonitzadores, un fet que no ha fet més que créixer en aquest tombant de segle (espanyols, alemanys...). Una literatura més bona que la que fan molts literats ineptes per als al.lots (que no es poden defensar de les lectures obligatòries): Massa fantasia, massa mentides, com diu Pere Quart en aquests versos: "Per als infants / mentides. / Per als amors / mentides. / Per als amics / mentides. // I mentides històriques // Mentides literàries //Mentides metafísiques // Mentides tècniques, científiques"